Welkom in de NIP-bibliotheek

Ga naar de hoofdpagina

auteur: T.V. Artem'eva

Resultaten: 11

auteur titel taal type
T.V. Artem'eva A.M. Belosel'skii - Belozerskii (I ego filosofskoe nasledie) Russisch Non-fictie
T.V. Artem'eva Filosofskii vek; Istoriya idei kak metodologiya gumanitarnykh issledovanii; chast' 2 (The Philosophical Age; History of Ideas as a Methodology in the Humanities; part 2) English, Russian Tijdschrift
T.V. Artem'eva Filosofskii vek; filosofiya kak sud'ba; Rossiiskii Filosof kak sotsiokulturnyi tip (The Philosophical Age; Philosophy as Fate; Russian Philosopher as a sociocultural type) English, Russian Tijdschrift
T.V. Artem'eva Filosofskii vek; istoriya idei kak metodologiya gumanitarnykh issledovanii; chast' 1 (The Philosophical Age; History of Ideas as a Methodology in the Humanities; Part 1) English, German, Russian Tijdschrift
T.V. Artem'eva Filosofskii vek; Istoriya Universitetskogo obrazovaniya v Rossii i mezhdunarodnye traditsii procvezheniya 1 (History of University Education in Russia and International Traditions of Enlightenment 1) English, Russian Tijdschrift
T.V. Artem'eva Filosofskii vek; Istoriya Universitetskogo obrazovaniya v Rossii i mezhdunarodnye traditsii procvezheniya 3 (History of University Education in Russia and International Traditions of Enlightenment 3) English, Russian Tijdschrift
T.V. Artem'eva Filosofskii vek; istoriya universitetskogo obrazovaniya v Rossii i mezhdunarodnye traditsii prosvesheniya 2 (History of University Education in Russia and International Traditions of Enlightenment 2) English, Russian Tijdschrift
T.V. Artem'eva Filosofskii vek; nauki o cheloveke v sovremennom mire 1 (The Philosophical Age; Human Sciences in the Modern World) English, Russian Tijdschrift
T.V. Artem'eva Filosofskii vek; nauki o cheloveke v sovremennom mire 2 (The Philosophical Age; Human Sciences in the Modern World) English, Russian Tijdschrift
T.V. Artem'eva Filosofskii vek; nauki o cheloveke v sovremennom mire 3 (The Philosophical Age; Human Sciences in the Modern World) English, Russian Tijdschrift
T.V. Artem'eva filosofskii vek; Rossiiskaya Utopiya; ot ideal'nogo gosudarstva k sovershennomu obshchestbu (Russian Utopianism; From an Ideal State to the Perfect Society) English, Russian Tijdschrift